Kumpulan Simpanan Wang Pekerja merupakan duit simpanan yang paling berharga buat para pekerja di sektor swasta di mana ianya merupakan jaminan mereka semasa bersara kelak daripada sektor pekerjaan.