Pengalaman yang menakjubkan daripada Dave Whitlock jurutera kimia tidak mandi selama 12 tahun yang berasal daripada Massachusetts, Amerika Syarikat.